Cập nhật lần cuối: [28/02/2024]

Tại 7mcn.mx, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thông Tin Cá Nhân: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, tham gia cuộc thi, hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Thông Tin Tự Động Thu Thập: Chúng tôi sử dụng công nghệ như cookies để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang bạn truy cập, và thời gian bạn dành trên website.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp, duy trì, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi thông tin quảng cáo, cập nhật về dịch vụ, và thông báo quan trọng.
  • Phản hồi yêu cầu của bạn, giải đáp thắc mắc.
  • Phòng chống gian lận và bảo vệ quyền lợi của 7mcn.mx và người dùng của chúng tôi.

3. Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các trường hợp sau:

  • Các Đối Tác Dịch Vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác dịch vụ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, khách hàng hoặc công chúng.

4. Bảo Mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sửa đổi, tiết l